Η Eurolife ERB στήριξε τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας