Η Εθνική Ασφαλιστική υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας