ΑΧΑ: Έμπρακτη στήριξη 360° με ένα σφαιρικό πλάνο ενεργειών