Νέες ενέργειες της INTERAMERICAN για την υποστήριξη της δημόσιας υγείας