Προσφορά τροφίμων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από την INTERLIFE