ΕΑΕΕ: Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής – Σύνολο έτους 2019