Νέες πρωτοβουλίες της Eurolife ERB για ασφάλιση αυτοκινήτου