Ε.Α.Ε.Ε.: Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020