Ειδικό webinar του EEA που απευθύνεται στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλης της χώρας, σχετικά με τα μέτρα στήριξης του κλάδου