Ευρωπαϊκή Πίστη: Ισχυρή αύξηση όλων των μεγεθών του Ομίλου