Η συνεισφορά της INTERAMERICAN στο εθνικό σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας