Παράταση περιόδου εξ’ αποστάσεως λειτουργίας από την Generali Hellas