Η Εθνική Ασφαλιστική υποστηρίζει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας