Στα 547 εκατ. ευρώ προ φόρων τα λειτουργικά αποτελέσματα 2019 της ACHMEA