Το Ε.Ε.Α. ενισχύει το υγειονομικό σύστημα με δωρεά αναπνευστήρων