ΕΕΑΕ: Επιστολή προς το ΕΕΑ για την ανανέωση αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών