Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Eurolife ERB δεν εξαιρούν την πανδημία