Ε.Ε.Α.Ε: Ανακοίνωση για εξ’ αποστάσεως εργασία λόγω του Covid-19