Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πίστης για τον Covid-19