Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας