“Εισιτήριο” στο μέλλον με “διαβατήριο” την ιστορία η Ετήσια Εκδήλωση Συνεργατών της Generali