Εκαπαιδευτικό πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Κινδύνων από το EIAS