Το 2020 ξεκινά με ψηφιακή καινοτομία για τη Mega Brokers