Νέο τμήμα σπουδαστών του EIAS DIPLOMA IN INSURANCE Science and Operations, EDI 2020