Αγιασμός στο νέο σύγχρονο κτήριο της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.