Μεγάλη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Eurolife ERB