«Προϊόν της Χρονιάς 2020» αναδείχθηκε το Full [Home] της Εθνικής Ασφαλιστικής