Εκπαιδευτικό σεμινάριο Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης & Ασφαλιστικής Τεχνικής