ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης ασφάλισης και TeleUnderwriting για τον κλάδο Ατυχημάτων/Ασθενειών