Σημαντική επένδυση από την Ευρωπαϊκή Πίστη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας