Ενημερωτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη
«Η ασφάλιση της επιχείρησης»