Το μήνυμα του Γ. Χατζηθεοδοσίου για τη νέα χρονιά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης