Κορυφαία διάκριση στα Bravo Sustainability Awards 2019 για την Ευρωπαϊκή Πίστη