Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες της Ελλαδο-Κυπριακής Επιτροπής LIMR