Αναγνώριση τιμής για την INTERAMERICAN από τη LIMRA