Επίσημο δείπνο αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΕΜΑ διοργάνωσε η ERGO