Ε.Α.Ε.Ε.: Ενημερωτική ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή