Ο Π.Σ.Σ.Α.Σ. σε συνεργασία με το Ε.Ι.Α.Σ. και το Πανεπιστήμιο Πειραιά συνεχίζουν το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης