ΑΓΓΕΛΙΑ: Ζητείται Υποστηρικτικός Υπάλληλος / Γραμματέας στον τομέα ασφαλειών