ΕΑΕΕ και Sunlight: Διάλογος για την αξία της ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεων