Ε.Α.Δ.Ε.: Πρόσκληση για την κινητοποίηση την Πέμπτη 24/10 στα κεντρικά γραφεία της NN Hellas