Η Εθνική Ασφαλιστική στην παράδοση της επιταγής του No Finish Line στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»