Η “ERGO Ασφαλιστική” αποκτά τις μετοχές της “DAS Hellas”