Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 21η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών