Συσπειρώνεται η ασφαλιστική διαμεσολάβηση μετά την συνάντηση Πανελλαδικών Σωματείων με τη Διοίκηση του ΕΕΑ