Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Δημοσιεύματα για διώξεις στελεχών της Εταιρίας