Στον δείκτη Dow Jones Sustainability World Index για 2η χρονιά ο Όμιλος Generali