Ευρωπαϊκή Πίστη
Ξεχωρίζει ως κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός και Εργοδότης