Σημαντική βελτίωση σε όλα τα βασικά μεγέθη το α’ εξάμηνο 2019