Το “Generali International Risk Management Workshop 2019” στην Αθήνα